extraordinary attorney woo ຫນ້າຮັກບໍ່ໄຫວ ທະນາຍ ອໍທິສຕິກ

Updated: Jul 18ໂລກໃບນີ້ມີຫຍັງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ເຮົາເຫັນອີກຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະໂລກຂອງຊີລີ້ ເຮົາເຄີຍໄດ້ຮູ້ຈັກ Good Doctor ຊີລີ້ທາງການແພດຂອງເກົາຫຼີທີ່ຖຶກນຳໄປສ້າງອີກ 2 ເວີຊັ້ນເຮົາເຄີຍໄດ້ປາດນ້ຳຕາກັນມາແລ້ວກັບເລື່ອງລາວຂອງຮັນກືຣູ ໃນ Move to Heaven ເທື່ອນີ້ເກົາຫຼີ່ຍັງບໍ່ຢຸດ ຍັງໄປຕໍ່ດ້ວຍການສົ່ງທະນາຍສາວທີ່ມີອາການແອສເພີຣເກີຣໂລກໃນກຸ່ມສະເປຕຣັມດຽວກັບອໍທີສຕິກມາໃຫ້ກະດຽມຫົວໃຈຂອງເຮົາກັນອີກ ແລະທີ່ຕ້ອງບອກວ່າກະດຽມເພາະເລື່ອງນີ້ມີທັງອາລົມຕະຫຼົກ ແລະ ເສົ້າເມື່ອໄດ້ສຳພັດ ດາມ່າເລື່ອງນີ້ມີເນື້ອເລື່ອງມ່ວນຫລາວຕອນ


ອູຍອງອູ (ພັກອຶນບິນ) ທະນາຍສາວທີ່ມີອາການແອສເພີຣເກີຣ (Asperger’s Syndrome) ເປັນຜູ້ທີ່ຂາດທັກສະໃນການເຂົ້າສັງຄົມ ແຕ່ຖືກທົດແທນດ້ວຍຄວາມບົກຜ່ອງທີ່ລາວມີດ້ວຍໄອຄິວ 164 ຄວາມຊົງຈຳຂອງລາວຢູ່ໃນລະດັບດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ສຸດ ລາວຮຽນຈົບດ້ວຍຄະແນນສູງສຸດດ້ານກົດໝາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໂຊເຕີບໂຕມາກັບພໍ່ລ້ຽງດ່ຽວທີ່ເປັນອະດິດທະນາຍຄວາມແຕ່ຕ້ອງລາອອກມາເຮັດວຽກສ່ວນຕົວເພື່ອທຸ້ມເທເວລາທັງໝົດໃນການເບິ່ງແຍງລາວ ແລະ ປະໂຫຍກທຳອິດທີ່ລາວເວົ້າອອກມາໃຫ້ພໍ່ຂອງລາວສະບາຍໃຈສຸດໆ ວ່າລູກຂອງລາວເວົ້າໄດ້ແລ້ວເມື່ອອາຍຸ 5 ປີ ຄີຂໍ້ກົດໝາຍແທນທີ່ຈະເອີ້ນພໍ່ແບບເດັກນ້ອຍປົກກະຕິທົ່ວໄປ


ຄີເປັນແບບນັ້ນ ເພາະໝົດເຮີອນມີແຕ່ໜັງສືກົດໝາຍ ລາວອ່ານອອກ ແລະ ອ່ານມັນຈົນໝົດ ແລະ ທຸກໆຕົງອັກສອນໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງລາວປຽບເໝື່ອນຕູ້ໜັງສືປະມວນກົດໝາຍຍ່າງໄດ້ກໍ່ບໍ່ປານ ແຕ່ອ່ານໄດ້ແນວໃດໃຜສອນນັ້ນ ບົດບໍ່ໄດ້ບອກເອົາໄວ້ເລີຍ ຄວາມອັດສະຈັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາວໄດ້ເປັນທະນາຍຍິງທີ່ເປັນອໍທິສຕິກຄົນທຳອິດຂອງເກົາຫຼີ ອູຍອງອູ ເລີ່ມເຮັດວຽກເປັນທະນາຍຄວາມທີ່ສຳນັກງານກົດໝາຍຮັນບາດາ ທີ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນສຳນັກງານກົດໝາຍທີ່ມີໍື່ສຽງອັນດັບຕົ້ນໆເວລາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບອັກຄະຕິ ແລະ ຂໍ້ກັງຂາຈາກເພື່ອນຮ່ວມວຽກ ແລະ ລູກຄວາມທີ່ມາວ່າຈ້າງໃຫ້ເຮັດຄະດີ ແຕ່ລາວກໍ່ສາມາດໄຂຄະດີດ້ວຍມຸມມອງທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ລົງເລິກໄປໃນຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຊ້ອນຢູ່ ແລະ ຄົນທຳມະດາເບິ່ງພາດໄປ ຈົນຫົວໜ້ານງານຢ່າງ ຈອງມະຍອງຊອ໊ກ (ຄັງກີຍອງ) ກໍ່ຮັກແພງລາວໃນທີ່ສຸດ ແລະ ກາຍເປັນຄົນສຳຄັນໃນການຝຶກຜົນທັກສະທັກສະການເວົ້າຄວາມໃນຊັ້ນສານໃຫ້ກັບລາວ


ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນໃນກາງສັງຄົມໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ກັງຂາໃນຄວາມພິການຂອງລາວ ແລະ ຍັງເບິ່ງວ່າຜູ້ພິການ ໂດຍສະເພາະຜູ້ພິການທີ່ເປັນອໍທິສຕິກຍັງຄົງເປັນພາລະສັງຄົມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື່ອຕະຫຼອດເວລາ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງເທບພະບຸດໃຈດີມາໃຫ້ນາງເອກຂອງເຮົາກັບເຂົາຄົນໜຶ່ງ ອີຈຸນໂຮ (ຄັງແທໂອ) ຜູ່ບ່າວຫຼໍ່ປະຈຳທີມດຳເນີນຄະດີເປັນຄົນທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼື່ອໃຫ້ອູຍອງອູປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຢ່າງໃຈເຢັນ ແລະ ເຂົາພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງເລື່ອງ ປາວານ ທີ່ລາວຫຼົງໄຫຼ່ຢ່າງຍິນດີ


ວະລີເດັດຂອງອູຍອງອູ


ຈາກ The King’s Affection ເຂັ້ມຂົ້ນສຸດໂລແມນຕິກປີ 2021 ໃນບົດອົງຊາຍອີວີ ຫຼຶ ແທ້ໆແລ້ວຄືດັນມິນນ້ອງສາວຝາແຝດປອມຕົວມາ ເລື່ອງນີ້ພັກອືນບິນ ກັບໃຫ້ເບິ່ງຜົນງານຂອງລາວຢ່າງວ່ອງໄວເລີຍ ແລະ ຖອດຊຸດຮັນບົກຖິ້ມໄປມາຮົ່ມຊຸດທະນາຍສຸດແບ໊ວ ຕັດຜົນສັ້ນໜ້າມ້າ ປ່ຽນຄາແລັກເຕີໄປຢ່າງໜ້າເປັນມືຫຼັງມືຈົນອົດຊື່ນຊົມບໍ່ໄດ້ວ່າ ຄົນເປັນນັກສະແດງມືອາຊີບນີ້ເຂົາມືອາຊີບກັນແທ້ໆ ເພາະລາວເລ່ນບົດອໍທິສຕິກໄດ້ແນບນຽນເປັນທຳມະຊາດພ້ອມກັບວະລີເດັດປະຈຳຕົວທີ່ວ່າ: ຊື່ຂອງຂ້ອຍບໍ່ວ່າຈະອ່ານຕາມຕົງ ຫຼື ອ່ານກັບຫຼັງກໍ່ເປັນອູຍອງອູ ກນກ ບວບ ນະລິນ ຍາຍ ວາດດາວ ອູຍອງອູ ແລະສີ່ຫ້າຄຳຫຼັງນີ້ມັນຄືຫຍັງເດະ

ແນ່ນອນວ່າຊີລີ້ທະນາຍຄວາມກໍ່ຈະຂາດໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະດຳເນີນເລື່ອງດ້ວຍການວ່າການໄຂຄະດີ ແລະ ຄະດີທຳອິດທີ່ລາວຮັບຜິດຊອບກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໄດອະລ້ອກກິນໃຈຜູ້ເບິ່ງ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນຊັ້ນສານວ່າ: ໃນສາຍຕາຂອງທຸກຄົນຂ້ອຍອາດຈະເວົ້າຕະກຸຕະກະ ແລະ ສະແດງທ່າທີທີ່ບໍ່ເປັນທຳມະຊາດ ເພາະຂ້ອຍເປັນອໍທິສຕິກແອສເພີຣເກີຣ ແຕ່ຂ້ອຍຮັກກົດໝາຍບໍ່ຕ່າງໄປຈາກທະນາຍຄວາມຄົນອື່ນ ແລະ ຈະພະຍາຍາມຊ່ວຍລູກຄວາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ງານນີ້ສານເຖິ່ງກັບອຶ້ງວ່ານີ້ເຖິງຂັ້ນຮັກກົດໝາຍເລີຍບໍ່ ກໍ່ເອີ້ນໄດ້ວ່າຊີລີ້ເລື່ອງນີ້ສ້າງຕົວແທນຂອງຄົນທີ່ມີອາການອໍທິສຕິກເອົາໄດ້ຢ່າງໜ້າຮັກ

ສຽງທີ່ອອກມາຈາກຊີລີ້ຄືສຽງທີ່ບອກວ່າຄວາມພິການຂອງລາວບໍແມ່ນຂໍ້ບົກຜ່ອງ ລາວບໍແມ່ນຜູ້ປ່ວຍ ແຕ່ລາວເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມພິເສດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຄົນທີ່ເປັນແບບລາວພວກເຂົາພ້ອມທີ່ຈະເບິ່ງແຍງຕົວເອງ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼື່ອຄົນອື່ນໆໄປນຳໃນເວລາດຽວກັນ ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນຊີລີ້ໄດ້ຊ້ອນທັບເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ພິການກຸ່ມນີ້ເພີ່ມຂື້ນມາອີກ ດ້ວຍການສ້າງຕົວລະຄອນອໍທິສຕິກທີ່ອາຍຸສະໝອງເທົ່າກັບເດັກນ້ອຍ 10 ປີ ມາເປັນໜຶ່ງນຕົວລະຄອນຢືນຢັນໃຫ້ເຫັນຂໍ້ປຽບທຽມໄປອີກວ່າຄົນກຸ່ມນີ້ກໍ່ບໍ່ຕ່າງໄປຈາກຄົນປົກກະຕິທຳມະດາທົ່ວໄປທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປຕາມພາວະຈິດໃຈ ລະບົບສະໝອງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມເຈົບເປັນທີ່ກຳລັງພົບພໍ້

ອູຍອງອູກັບປາວານໃນຈິນຕະນາການ

ສະເໜ່ທຳອິດໃນຊີລີ້ເລື່ອງນີ້ກໍ່ຕ້ອງຍົກໃຫ້ພາກກົດໝາຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຮັກມັກຂອງອູຍອງອູທີ່ຖືວ່າເປັນແກນຫຼັກຂອງຄວາມຫຼົງໄຫຼ່ທີ່ຜູ້ທີ່ມີອາການໃນກຸ່ມດຽວກັບລາວມັກຈະເປັນຄືມີສິ່ງທີ່ມັກເປັນພິເສດກັບພວກເຂົາຈັກຢ່າງໜຶ່ງ ແຕ່ອູຍອງອູແຕກຕ່າງອອກໄປທີ່ສາມາດນຳສິ່ງທີ່ລາວຈົດຈໍ່ມາເປັນປະໂຫຍດກັບການເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງກົມກືນຈົນໃຜຕໍ່ໃຜກໍ່ຄາດບໍ່ເຖິ່ງ ດ້ວຍການນຳມຸມມອງຈາກວິທີຂອງປາວານແຕ່ລະຊະນິດມາໃຊ້ອ້າງອິງໃນຄະດີໃຜບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍ່ໍຕາມແຕ່ລາວເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄິດໄອເດຍດີໆຈາກສິ່ງນັ້ນ


ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ວ່າເມື່ອໃດທີ່ເຮົານຳສິ່ງທີ່ມັກມາປະສົມລວມກັນຈົນເປັນສິ່ງທີ່ຖຶກ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນຍ່ອມອອກມາໃນແງ່ບວກສະເໝີ ຊີລີ້ນຳສະເໜີດ້ານນີ້ຂອງອູຍອງອູມາຢ່າງຖຶກຈັງວະ ແລະ ກົມກືນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄ້ອຍຕາມໄປກັບຈິນຕະນາການຂອງລາວໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ມ່ວນຊຶ່ນຕາມລາວໄປນຳວ່າຄະດີຕໍ່ໄປລາວຈະຈັບປາວານມາເປັນຜູ້ຊ້ວຍໃນຄະດີອື່ນໆໃນຮູບແບບໃດໄດ້ອີກຖືວ່າເປັນການນຳສະເໜີມຸມມອງທີ່ແປກໃໝ່ໄດ້ມີສະເໜ່ເລີຍສຳລັບຊີລີ້ກົດໝາຍຂອງເກົາຫຼີ່ຊີວິດບໍ່ໄດ້ງ່າຍແຕ່ກໍ່ບໍໄດ້ຍາກ


ແມ່ນວ່າເຮົາຈະເຄີຍໄດ້ເຫັນຕົວລະຄອນທີ່ມີພາວະອໍທິສຕິກສະເປຕຮັມ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີ່ຕ້ອງການ ການຍອມຮັບສູງມາແລ້ວຢ່າງ Good Doctor ແຕ່ຄັ້ງນີ້ແຕກຕ່າງອອກໄປຢູ່ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ແລະ ລາວມີຫຼາຍບົດບາດຫຼາຍມຸມມອງໃຫ້ຄົ້ນຫາ ເປັນຄວາມເບົາລົງມາອີກຂັ້ນໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າກຸ່ມອາການນີ້ມີຫຼາຍແບບຫຼາຍປະເພດ ແລະ ຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມການລ້ຽງດູ ແລະ ວິຖີຊີວິດທີ່ເຕີບໂຕມາອູງຍອງອູໃນວັນທຳມະດາລາວເປັນພຽງລູກສາວຄົນພິເສດຂອງພໍ່ມັກໃນຄິມບັບເປັນພິເສດຍັງມີຄວາມເປັນເດັກນ້ອຍກັບຫມູ່ສຸດຈ໊າບຢ່າງ ກີຣາມີ (ຈູ ອຍອນ-ຍັງ) ໝູ່ສະນິດທີ່ຄົບຫາກັນມາຕັ້ງແຕ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອຍຊ່ວຍເຫຼື່ອໃນຍາມທີ່ລາວຖຶກ bully ຈາກເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆ


ໃນມື້ທີ່ເຮັດວຽກລາວຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບສັງຄົມໃນຖານະທະນາຍທີ່ຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖຶຕ້ອງຂ້າມຜ່ານຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ລາວມີ ແລະ ພິສູດຕົວເອງໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້ວ່າ ຄວາມຜິດປົກະຕິແຕ່ກຳເນິດບໍ່ແມ່ນອຸປະສັກໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສິ່ງທີ່ລາວມີກໍ່ຫາຍາກຫຼາຍໃນຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປ ເຊິ່ງພັກອຶນບິນຖ່າຍທອດຕົວລະຄອນນີ້ອອກມາໃຫ້ເຮົາໄດ້ເບິ່ງແບບເຊື່ອງ່າຍ ເຮົາເຊື່ອໃນທັນທີວ່າລາວຄືອູຍອງອູແທ້ ແລະ ເຖິ່ງແມ່ນວ່າຊີລີ້ຈະຊູຕົວລະຄອນທີ່ເປັນອໍທິສຕິກສະເປຕຣັມແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວລະຄອນມີຄວາມເກັ່ງຈົນເກີນໄປກວ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້


ບົດຍັງໃສ່ອຸປະສັກທີ່ແທ້ຈິງຜ່ານສາຍຕາຂອງຄົນຮອບຂ້າງທີ່ຍັງຕັດສິນຄົນທີ່ເປັນອໍທິສຕິກໃນແງ່ລົບແຕ່ຈະມີໃຜຈັກຄົນທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າວ່າລາວແຕກຕ່າງໃນດ້ານດີປານໃດກໍ່ຕາມ ມຸມນີ້ສ້າງຄວາມກົດດັນຢ່າງງຽບໆ ແລະ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນການຍອມຮັບໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວເອງຢ່າງຈຽມຕົນຂອງອູຍອງອູ ແລະ ເຫັນເຖິ່ງຄວາມໃສ່ໃຈຂອງເພື່ອນຮ່ວມໂລກທີ່ໃຫ້ກຽດແລະ ຍອມຮັບໃນຄວາມເປັນລາວແບບບໍ່ມີຂໍ້ກັງຂາ ຜ່ານຕົວຕົນຂອງຕົວລະຄອນອີຈູນໂຮ ທີ່ເອີ້ນໄດ້ວ່າຄວາມອົບອຸ່ນຂອງຊີລີ້ເລື່ອງນີ້ເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້


ເລື່ອງນີ້ຄັງແທໂອມາຮັບບົດໃນຖານະນັກສະແດງນຳເລື່ອງທຳອິດຈາກທີ່ຜ່ານບົດຮອງມາແລ້ວຫຼາກຫຼາຍ ເອີ້ນວ່າເປັນການຝາກຜົນງານເອົາໄວ້ກ່ອນເຂົ້າກຳໄປຮັບໃຊ້ຊາດໜ້າທີ່ຂອງຊາຍເກົາຫຼີດ້ວຍເຄມີຄື້ມໆ ທີ່ຊູມິດຕະພາບຫຼາຍກວ່າຈະຄິດຝັນໄປເຖິ່ງເລື່ອງຊູ້ສາວເຖິ່ງແມ່ນວ່າສາຍຕາ ແລະ ພາສາກາຍທີ່ໃສຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ


4 ຕອນທີ່ຜ່ານມາຕ້ອງບອກວ່າຄຸ້ມທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເບິ່ງເພາະເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ກັບຫຼາຍໆອາລົມໃນເລື່ອງນີ້ມີທັງອົບອຸ່ນ ມ່ວນຊື່ນ ເສົ້າ ແລະ ລຸ້ນໄປກັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ນາງເອກກຳລັງພະເຊີນ ກໍ່ຖ້າຈະຄົບລົດຂະໜາດນີ້ຄົງບໍແປກຖ້າເຮົາຈະຕົກຫຼຸບຮັກທະນາຍສາວອໍທິສຕິກຄົນີ້ເຂົ້າແລ້ວ

17 views0 comments