Hideo Kojima ລີວິວໜັງຜີໄທເລື່ອງ ‘ຮ່າງຊົງ’ ຄວາມເປັນຕາຢ້ານແບບໃໝ່’

Updated: Aug 19


'ຮິເດໂອະ ໂຄຈິມະ' (Hideo Kojima) ຜູ້ພັດທະນາເກມ Metal Gear Solid and Death Stranding ໄດ້ເຜີຍຄວາມຮູ້ສຶກຫຼັງຈາກໄດ້ເບິ່ງຮູບເງົາສະຍອງຂວັນໄທຈາກຄ່າຍ GDH ທີ່ຮ່ວມທຶນສ້າງກັບຄ່າຍ Showbox ຈາກປະເທດເກົາຫຼີ 'ຮ່າງຊົງ ' ຫຼືຊື່ພາສາອັງກິດ 'The Medium' ວ່າເປັນເຮົາເງົາເລື່ອງຜີທີ່ສ້າງ 'ຄວາມເປັນຕາຢ້ານແບບໃໝ່' ເພາະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາການເດີນເລື່ອງ ແລະໂທນຂອງເລື່ອງອອກເລີຍ.


ຫຼັງຈາກທີ່ Kojima ໄດ້ tweet ລີວິວຂອງຕົນເອງໃນ Twitter ທາງຜູ້ກຳກັບຂອງເລື່ອງ 'Banjong Pisanthanakul' ກໍໄດ້ອ່ານຄໍາແປທີ່ຮຽບຮຽງໂດຍຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທີ່ຊື່ວ່າ Songfang Jarungidanan ແລະໄດ້ໂພສຂອບໃຈທັງສອງສຳລັບລີວິວແລະຄຳແປຕໍ່ຈາກນັ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດເບິ່ງຮູບເງົາຜ່ານ Netflix ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນຈະສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດນີ້

2 views0 comments