Minions: The Rise of Gru ເປັນຮູບເງົາອະນິເມຊັນເລື່ອງທຳອິດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ໃນສະຫະລັດເຖິງຫຼັກ 200 ລ້ານຫຼຽນ


Forbes ລາຍງານວ່າ 'Minions: The Rise of Gru' ໄດ້ກາຍເປັນອະນິເມຊັນທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບ Disney ໄດ້ຢ່າງພູມໃຈ ໂດຍມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານໂດລາໃນສະຫະລັດເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ Disney's 'Frozen II' ໃນປີ 2019.

ໃນຂະນະທີ່ 'Minions: The Rise of Gru' ສ້າງລາຍໄດ້ໃນສະຫະລັດຢູ່ທີ່ 210 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 7,600 ລ້ານບາດ ແລະ ທົ່ວໂລກເຮັດໄດ້ 399 ລ້ານໂດລາ ຈາກງົບປະມານ 14,300 ລ້ານບາດ
'Minions: The Rise of Gru' ແມ່ນໜຶ່ງໃນຮູບເງົາອະນິເມຊັນທີ່ຖືກເລື່ອນເວລາຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19, ມັນແມ່ນອານິເມຊັນທີ 5 ໃນແຟຣນໄຊ 'Despicable Me', ແນະນຳໃຫ້ໂລກຮູ້ຈັກກັບແຟຣນໄຊ 'Despicable Me'. Minions, ຜູ້ທີ່ ໄດ້ສ້າງປະກົດການທີ່ໜ້າຮັກຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງທຳອິດ 'Despicable Me' ໃນປີ 2010, ໄດ້ຮັບການໂຊໂລອະນິເມຊັນຂອງຕົນເອງໃນປີ 2015.ນີ້ແມ່ນການສ້າງໂດຍ Illumination Entertainment. ເຊິ່ງສາມາດພາໃຫ້ແຟຣນໄຊນີ້ສ້າງລາຍຮັບໄປທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າ 4.100 ລ້ານຫຼຽນ ຫຼື ປະມານ 147,700 ລ້ານບາດແລ້ວ.

1 view0 comments