Amber Heard ປະກາດການລົ້ມລະລາຍ

Updated: Aug 19ເບິ່ງຄືວ່າສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນຂອງ ແອມເບີ ເຮີດ (Amber Heard) ຈະບໍ່ຄ່ອຍດີໃນຊ່ວງຫຼັງໆມານີ້. ເພາະນອກ​ຈາກ​ນາງ​ຍັງ​​ແພ້ຄະດີໃນການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງໃຫ້​ກັບ ປ໋າ ຈອນນີ້ ເດບ (Johnny Depp) ​ອະດີດຜົົວ ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ລາວ 10 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ແລ້ວ ແອມເບີ ເຮີດ (Amber Heard) ຍັງຖືກບໍລິສັດປະກັນຟ້ອງ ເອີ້ນຄ່າທະນາຍຄືນເປັນຈຳນວນເງິນບໍ່ຕຳ່ກວ່າ 6 ລ້ານໂດລາ ຈົນເຮັດໃຫ້ນາງເປັນໜີ້ຫຼາຍເຖິງ 16 ລ້ານໂດລາ ເຖິງເເມ່ນວ່າ ແອມເບີ ເຮີດ ຈະພະຍາຍາມຂໍໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄະດີໃຫມ່ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວສານກໍຍັງຍືນຍັນຕາມຄຳພິພາກສາແບບເກົ່າ


ຈົນເຮັດໃຫ້ລ່າສຸດ ນັກສະແດງຍິງອາຍຸ 36 ປີ Amber Heard ຕ້ອງຍື່ນຟ້ອງກາຍເປັນ ບຸກຄົນລົ້ມລະລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່ານາງບໍ່ສາມາດຊອກຫາເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວເພື່ອມາຈ່າຍໃຫ້ກັບ ຈອນນີ້ ເດບ ແລະຄ່າທະນາຍທີ່ບໍລິສັດປະກັນ ຍື່ນຟ້ອງມາໄດ້ ໂດຍ ແອມເບີ ເຮີດ ໄດ້ປະກາດການລົ້ມລະລາຍໄປໃນວັນທີ່ ວັນ​ທີ 20 ກໍລະກົດ​ ທີ່ຜ່ານມາ ທັງນີ້ ແອມເບີ ເຮີດ ຍັງ​ບໍ່ຽໍ້ທໍ້ໃນການເຮັດໃຫ້ຄະດີຄວາມຂອງນາງກັບ ຈອນນີ້ ເດບ ເປັນໂມຄະ ໂດ້ຍໃນ​ວັນທີ່​ 21 ກໍລະກົດ 2022 ແອມເບີ ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ຍື່ນຄຳຟ້ອງ​ຕໍ່​ສານ​ລັດ Virginia ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.ເລື່ອງຂອງ ແອມເບີ ເຮີດ Amber Heard ເບິ່ງທ່າທາງແລ້ວຄືຈະຍັງບໍ່ຈົບງ່າຍໆ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ແພ້ຄະດີຄວາມໄປລແລ້ວກໍຕາມ ຄືຈະໄດ້ຕິດຕາມກັນຍາວໆຕໍ່ໄປ

2 views0 comments