Bandai Namco ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍມັນເວເອີ້ນຄ່າໄຖ່


ມີລາຍງານວ່າ Bandai Namco ຄ້າຍເກມຍັກໃຫຍ່ສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນຖືກໂຈມຕີດ້ວຍມັນເວເອີ້ນຄ່າໄຖ່ ໂດຍຄາດການວ່ານ່າຈະເປັນຝີມືຂອງກຸ່ມທີ່ຊື່ວ່າ ALPHV

" ກຸ່ມມັນເວເອີ້ນຄ່າໄຖ່ ALPHV (ຫຼືເອີ້ນອິກຊື່ນຶ່ງວ່າ Blackcat) ອ້າງວ່າໄດ້ເອີ້ນຄ່າໄຖ່ຈາກ Bandai Namco "ບັນຊີ Twitter ຂອງ VX-underground ທີ່ກວດຈັບມັນເວລະບຸວ່າ

ທັງນີ້ Bandai Namco ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງແຕ່ຢ່າງໃດ

Bandai Namco ບໍ່ແມ່ນຄ້າຍເກມທຳອິດທີ່ຕົກເປັນເຍື່ອຂອງການໂຈມຕີດ້ວຍມັນເວເອີ້ນຄ່າໄຖ່ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ ປີກ່ອນນີ້ CD projekt Red ຫາສິຖືກໂຈມຕີໃນລັກສະນະຄ້າຍໆກັນ ແຕ່ທາງຄ້າຍຍືນຢັນວ່າສາມາດຟື້ນຟູການໂຈມຕີໄດ້


ສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍມັນເວເອີ້ນຄ່າໄຖນັ້ນ ເປັນການເຈາະເຂົ້າອຸປະກອນຂອງເຍື່ອເພື່ອໄປຍຶດເອົາຟາຍ ເພື່ອແລກກັບເງີນຄ່າໄຖ່ໂດຍສ່ວນຫຼາຍເປັນຄຣິບໂທເຄີເຣນຊີ

2 views0 comments