Zipmex ອັບເດດລາຍລະອຽດການທະຍອຍສົ່ງຄືນເຄດິດຈາກ Z Wallet ໄປ Trade Wallet

ເມື່ອວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022 ທ່ານ ດຣ ເອກລາດ ຍິ້ມວິໄລ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Zipmex Thailand ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວພິເສດເພື່ອຊີ້ແຈງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສ້າງຄວາມຊັດເຈນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ນັກລົງທຶນ, ປະຊາຊົນ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ມີການຊີ້ແຈງຄື ການທະຍອຍເປີດໃຫ້ບໍລິການ Z Wallet ໂດຍຈະເປັນການໂອນເຂົ້າ Trade Wallet ນັ້ນ.ລ່າສຸດວັນທີ່2 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາທາງເຟສບຸກຂອງ Zipmex Thailand ໄດ້ອັບເດດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການທະຍອຍເປີດໃຫ້ບໍລິການ Z Wallet ໂດຍຈະເປັນການເຄດິດໄປທີ່ Trade Wallet ແລ້ວ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:


ວັນອັງຄານທີ 2 ສິງຫາ 2022 ຫຼຽນ SOL (100% ຂອງຍອດທີ່ເຫຼືອທັງໝົດຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນ Z Wallet)

ວັນພະຫັດທີ 4 ສິງຫາ 2022 ຫຼຽນ XRP (100% ຂອງຍອດທີ່ເຫຼືອທັງໝົດຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນ Z Wallet)

ວັນອັງຄານທີ 9 ສິງຫາ 2022 ຫຼຽນ ADA (100% ຂອງຍອດທີ່ເຫຼືອທັງໝົດຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນ Z Wallet)Zipmex Thailand ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າຜູ້ໃຊ້ງານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການໃດໆ ໂດຍເມື່ອຊັບສິນປາກົດຢູ່ໃນ Trade Wallet ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດຊື້ຂາຍຫຼືຖອນເງິນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີຄໍາຖາມຫຼືສົງໄສ ສາມມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ Zipmex Thailand ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

2 views0 comments