top of page

WOW With 35 Celebrity Of Love : Manychan Vongmalath


Pele Fitness Club

1. Mrs. Manychan Vongmalath

2. Mr. Vanpaseuth Vongmalath


ຄະຕິປະຈໍາໃຈບອກຕົນເອງສະເໝີວ່າຕ້ອງເປັນຄົນດຸໝັ່ນຂະຫຍັນ ອົດທົນຕໍ່ທຸກໜ້າວຽກທີ່ເຮັດ ຄວາມພະຍາຍາມ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ມີວິໄນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັບນິຍາມຄວາມຮັກ ຄົນໃນຄອບຄົວກໍຄືຄົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບເຮົາ ຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາສະເໝີ157 views0 comments

Comentarios


bottom of page